Τις περισσότερες φορές επισκεπτόμαστε τον οφθαλμίατρο για μία εξέταση ρουτίνας, για να αλλάξουμε γυαλιά, να μετρήσουμε την πίεση των ματιών ή να κάνουμε μία βυθοσκόπηση λόγω κάποιας πάθησης (π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης)...
Είναι η πάθηση κατά την οποία ένα μάτι δεν βλέπει τόσο καλά, δηλαδή έχει μικρότερη οπτική οξύτητα από το φυσιολογικό, φορώντας ακόμη και τα κατάλληλα γυαλιά...