Οφθαλμολογικό Ιατρείο

Στο σύγχρονο ιατρείο του χειρούργου οφθαλμίατρου Μαρσέλου Ραλλίδη, πέραν των εξετάσεων πραγματοποιούνται και αρκετές μικροεπεμβάσεις.

Στο ιατρείο του πραγματοποιεί τις εξής εξετάσεις:
• Βασικός οφθαλμολογικός έλεγχος (περιλαμβάνεται διαθλαστικός έλεγχος, αποτύπωση wavefront, φακομετρία, έλεγχος οπτικής οξύτητας, μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία και βυθοσκόπηση,
• Παιδοφθαλμολογική εξέταση (περιλαμβάνεται εκτός από τα παραπάνω βιντεοσκιασκοπία, ορθοπτική μελέτη – στραβισμός – και έλεγχος χρωματικής αντίληψης)
• Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) ωχράς κηλίδας, οπτικού νεύρου, κερατοειδούς και προσθίου ημιμορίου
• Φλουραγγειογραφία
• Οπτικά πεδία
• Υπερηχογράφημα οφθαλμού μίας και δύο διαστάσεων
• Παχυμετρία κερατοειδούς
• Φωτογράφηση προσθίου ημιμορίου
• Αυτοματοποιημένη φωτογράφηση βυθού
• Διάφορες άλλες όπως μέτρηση έκκρισης δακρύων, γωνιοσκοπία, σκιασκοπία.
Επίσης στο ιατρείο του πραγματοποιεί τις εξής μικρο επεμβάσεις:
• Χειρουργική εξαίρεση χαλαζίου
• Χειρουργική εξαίρεση πτερυγίου με την κλασσική μέθοδο
• Διάβαση δακρυικού πόρου
• Αφαίρεση μορφωμάτων βλεφάρου (ξανθελάσματα, ογκίδια, κύστεις κλπ)
• Χειρουργική διόρθωση εντροπίου
• Botox
• Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις για την ωχρά κηλίδα.

Opening Hours

 • Monday
  9:00 AM6:00 PM
 • Tuesday
  9:00 AM6:00 PM
 • Wednesday
  9:00 AM6:00 PM
 • Thursday
  9:00 AM6:00 PM
 • Friday
  closed
 • Saturday
  closed
 • Sunday
  closed

Contact Details

Phone: 22513 01732

Social Media